Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy

CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC & CHỐNG SÉT:
» Thiết kế – thẩm duyệt bản vẽ PCCC & chống sét với cơ quan chức năng tại tỉnh Bình Dương.
» Cung cấp và lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động, chữa cháy vách tường, chữa cháy màn ngăn. Hệ thống báo cháy tự động và chống sét…
» Kiểm tra và nghiệm thu hệ thống PCCC với cơ quan chức năng.  Đưa công trình đủ điện kiện về PC & CC vào hoạt động.

CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT CÁC HỆ THỐNG LẠNH HVAC:
» Hệ thống lạnh trung tâm (Chiller), bơm nuớc giải nhiệt cho Chiller và Co
CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN LV & ELV:
» Hệ thống điện động lực (LV): Xin giấy phép hạ trạm điện biến thế và lắp đặt đóng điện cho trạm biến thế. Lắp đặt máy phát điện….
» Hệ thống điện năng lượng mặt trời. Lắp đặt hệ thống điện nhẹ (ELV)
» Hệ thống khí nén và các thiết bị xây dựng khác….
CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO TRÌ CHO HỆ THỐNG HVAC