Lĩnh vực xây dựng

Xây dựng:
– Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng
– Xây dựng nhà cho sản xuất công nghiệp: nhà máy, phân xưởng lắp ráp