Lĩnh vực thương mại

Thương mại:
– Xuất nhập khẩu thiết bị công nghiệp.
– Kinh doanh các loại van hơi, khí nén công nghiệp.
– Kinh doanh các loại bơm công nghiệp.
– Kinh doanh các loại máy phát điện.
– Kinh doanh các loại thiết bị xử lý nước thải.