Thiết kế, cung cấp và lắp đặt bồn nước sạch 350m3, đường ống chung quanh và nâng cấp hệ điều khiển tự động cho hệ thống xử lý nước sạch.

Dự án tiêu biểu đông hữu

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Bia Sapporo Việt Nam.
Nhà Thầu Chính : Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ NAKAZAWA
Địa chỉ : KCN Việt Hóa 3 –Huyện Đức Hòa – Long An
.