Lắp đặt thiết bị máy móc và đường ống ( khí, nước) cho nhà máy

Chủ đầu tư : Công ty TNHH SHINHEUNG Đồng Nai.
Nhà Thầu Chính : Công ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Thương Mại Hozentech.
Địa chỉ : KCN Lộc An – Huyện Long Thành – Tỉnh Đồng Nai.