Gia công, cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc nước RO, công suất 10m3/ giờ

Chủ đầu tư        : Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Bến Tre

Nhà thầu chính : Công ty TNHH CK XD & TM DV Đông Hữu.

Địa chỉ              : Tỉnh Bến Tre