Cung cấp và thi công hệ thống xử lý nước thải mở rộng, công suất 900m3/ ngày đêm

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Bia Sapporo Việt Nam.
Nhà Thầu Chính : Công ty TNHH Kobelco Eco-Solution Việt Nam
Địa chỉ : KCN Việt Hóa 3 –Huyện Đức Hòa – Long An
.