Công trình nhà máy bia Viet Nam (VBL)

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY NƯỚC GIẢI KHÁT VBL VIET NAM
THẦU CHÍNH CƠ ĐIỆN: CÔNG TY TNHH CƠ KHI XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG HỮU
ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG LÊ VĂN KHƯƠNG, QUẬN 12, TP.HCM