Lĩnh vực cơ khí - môi trường

Cơ khí – Môi trường:
– Cung cấp, Gia công và lắp đặt kết cấu thép.
– Cung cấp, Gia công và lắp đặt bồn chứa, bể chứa theo tiêu chuẩn ASME, API…
– Cung cấp, Gia công và lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt.
– Cung cấp, Gia công và lắp đặt các hệ thống ống công nghệ.
– Cung cấp, Gia công và lắp đặt các loại máy móc và thiết bị.
– Cung cấp, Gia công và lắp đặt thiết bị các nhà máy hóa chất và thực phẩm.
– Thiết kế, cung cấp, gia công, lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải.